Akademisk utbildning

  • 1-7  Lärare med inriktning mot No,Ma och idrott  1993-1995
  • Specialpedagogutbildning 1997
  • Biologprogrammet med inriktning limnisk ekologi 1995-1998