Lutande lägen

Bollen går alltid i lutningens riktning

Bollplaceringen mot det högsta benet och tänk på klubbvalet

Stå vinkelrätt mot marken

När fötterna är lägre än bollen greppa ner och svinga flackt

När fötterna är högre än bollen, tag bredare stans ch håll huvudet nere.

 

 

Rutin skapar flow

Som golfare oavsett nivå är en rutin oerhört viktigt att ha på banan. Den ger ett bra sikte och skapar mentalbalans med rätt fokusering. En rutin ska ta exakt lika långtid varje gång och börjar tankar komma upp när du står över bollen är det bara att börja om.

En rutin ska vara:

 • Enkel
 • Repeterbar
 • Snabb

Rutin

 • Greppa
 • Gå bakom bollen
 • Tag ett delmål
 • Gå fram
 • Sätt ner klubban bakom bollen
 • Fötterna
 • Kroppen
 • Titta mot målet
 • Titta ner
 • Slappna av
 • SLÅ!