Föreläsningar

  • Golf-det mentala spelet
  • Vad påverkar din golf

Ca 1 timme

2000.-(lokalkostnad tillkommer ev)