Examensarbeten

  • Grundskolärarlinjen 1995, Föräldrars uppfattning av lärares förväntningar. En fenomenografisk studie av mellanstadieföräldrar. 
  • Zoologi 1998, Variation av sprötlängd hos rotiferer. En studie om Keratella cochlearis och Kellicottia longispinas sprötlängd relaterad till sjöars trofigrad
  • Högre tränarutbildning 2004,  Dynamisk Balans. En studie om trycket på fotsulorna hos elitspelare.